“ตักบาตรเทโว 2565” ชาวอยุธยาร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรพระสงฆ์ 17 รูป

สารบัญ

“ตักบาตรเทโว 2022” ชาวอยุธยาร่วมประเพณีวันคล้ายวันประสูติ 17 พรรษา ณ โบราณสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เวลา 07.00 น. 11 ตุลาคม 2565 “ตักบาตรเทโว 2565” อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล เจ้าอาวาสพระครูศิริชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล 17 รูป เดินลงโบราณสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับศัตรูของเขา พวกเขาลงมารวบรวมของขวัญจากชาวพุทธที่นำข้าว อาหารแห้ง อิฐ และโยนลูกๆ ให้เป็นของขวัญเมื่อสิ้นสุดพิธีทางพุทธศาสนา

“ตักบาตเทโว 2022” หรือ ตักบาตเทโวมีมาตั้งแต่สมัยพุทธโรหะ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเฝ้าพระมารดาในสวรรค์ดิวะดุงเพื่อสั่งสอนพระพุทธศาสนาตลอดทั้งวัน เมื่อเสด็จกลับลงมา ชาวพุทธก็รอรับเสด็จด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

วัดใหญ่ชัยมงคลสืบสานประเพณีที่จัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุที่บวช เดินลอดใต้เจดีย์ชัยมงคลโบราณที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรหลังจากเอาชนะศัตรูในยุทธการอุทหฤทัย เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพที่สวยงามและเป็นมงคลแก่ชีวิต